| Home | Contact | Ondersteuning | Downloads |
 
Slim administreren...
Wanneer u uw huidige regeling zonder speciaal daarvoor bedoelde software administreert of wanneer u de administratie aan een intermediair heeft uitbesteed, dan is nu het moment opnieuw te overzien op welke wijze u uw regeling wilt administreren en uitvoeren.
Laat ons raden... u wilt...
Als werkgever voldoen aan alle regels van de nieuwe wet.
Uw medewerkers en de salarisadministratie snel kunnen voorzien van de juiste informatie.
Uw budget zo goed mogelijk verdelen.
Dat het allemaal een beetje overzichtelijk blijft.
Vooral niet teveel tijd kwijt zijn aan administratie.
BISKid kan u daar bij helpen...
Hoe?
Wanneer u uw huidige regeling zonder speciaal daarvoor bedoelde software administreert of wanneer u de administratie aan een intermediair heeft uitbesteed, dan is nu het moment opnieuw te overzien op welke wijze u uw regeling wilt administreren en uitvoeren.
BISKid is hierbij een lucratieve optie...
BISKid is een door GrapefruIT ontwikkeld softwareprogramma dat het mogelijk maakt om w specifieke kinderopvangregeling te beheren.
U kunt er werkgeversbijdragen volgens de nieuwe Wet kinderopvang mee berekenen en administreren n alle hierbij horende rapporten, overzichten en standaardbrieven automatisch genereren.
Dat alles gebeurt bovendien op een uiterst gebruikersvriendelijke manier. Training is niet nodig. Een kind kan de was doen...
Geschikt voor mijn regeling?