| Home | Contact | Ondersteuning | Downloads |
 
Gevolgen van de nieuwe wet...
De voordelen
Een aantal zaken wordt door de nieuwe eenvoudiger voor de werkgever. Hierbij kunt u denken aan:
De inkomenstoets wordt door de fiscus uitgevoerd en niet meer door de werkgever.
Het wegvallen van de WVA-korting; hierdoor hoeft de werkgever geen opgave meer te doen voor de loonbelasting in verband met de kosten kinderopvang.
Er komt een inkomensonafhankelijke bijdrage van de werkgever, uitgedrukt in een percentage van de opvangkosten.
De nadelen
Een aantal zaken worden echter een stuk lastiger. Bijvoorbeeld het vaststellen van de financiŽle bijdrage; indien de werkgever hierbij een maximum uurtarief wil hanteren, eventueel gesplitst in een maximumtarief voor kinderen van 0 tot 4 jaar en voor kinderen van 4 jaar en ouder, dan:
moet berekend worden wat de ouder gemiddeld per uur betaald heeft voor de opvang;
moet deze gemiddelde uurprijs getoetst worden aan de maximumprijs. Het gedeelte boven het maximum komt niet in aanmerking voor vergoeding;
moet de ouder vooraf geÔnformeerd worden over een eventuele (toekomstige) overschrijding van de maximumuurprijs: dit kan namelijk flinke financiŽle consequenties voor de ouder hebben.
Wanneer de werkgever meer dan 1/6 van de opvangkosten betaalt, moet rekening gehouden worden met de bijdrage van de andere werkgever: als de vergoeding van de beide werkgevers samen namelijk meer is dan 1/3 van de opvangkosten, dan ziet de fiscus het gedeelte boven de 1/3 als loon-in-natura. Dit meerbedrag moet vervolgens door de werkgever gebruteerd worden.
Daarnaast zult u afhankelijk van uw regeling een budget willen bewaken, ouders willen informeren, een financiele wachtlijst willen beheren, de salarisadministratie willen voorzien van slimme overzichten, enz.
Wat nu?  
Voor meer informatie over de nieuwe wet kinderopvang, zie ook www.szw.nl