| Home | Contact | Ondersteuning | Downloads |
 
De schermafbeeldingen...
De volgende schermafbeeldingen geven u een indruk van de ‘look and feel’ van BISKid.
Beheer van contractgegevens
In dit scherm kunt u de aanvraag van de ouder verwerken. Alle gegevens worden per medewerker weergegeven in één scherm; de gegevens van de ouder, het kind (of kinderen) en de contractgegevens van het kinderdagverblijf. Zo zijn de gegevens overzichtelijk en is alles snel toegankelijk.
Berekening van de bijdrage
In dit scherm kunt u de berekende bijdrage per kind bekijken. Wanneer u met een budget werkt, kunt u precies volgen welke invloed deze berekende bijdrage heeft op uw budget.
Programma instellingen
BISKid is slim opgezet zodat aan de verschillende regelingen en CAO’s kan worden voldaan. Programma-instellingen zijn daarnaast altijd gebaseerd op de Wet Basisvoorziening Kinderopvang.
Standaard brieven
BISKid beschikt over een aantal standaard briefsjablonen. Deze sjablonen helpen u om eenvoudig, snel en conform uw grafische huisstijl documenten aan te maken.

Hierbij kan een brief voor één medewerker worden aangemaakt, maar ook in één keer voor een hele groep medewerkers waarbij alle gegevens op de juiste plaatst en in de juiste opmaak met het sjabloon in MS Word wordt samengevoegd.

U bent hierbij volledig vrij de opmaak en de inhoud in MS Word te wijzigen en aan te vullen. Ook kunt u uw eigen briefsjablonen toevoegen.
Grafiek 'Bijdragen per maand'
Gegevens worden waar mogelijk verduidelijkt met grafieken en detailweergaven. Zo zijn berekeningen en overzichten snel inzichtelijk.
Overzichten
Verschillende overzichten kunnen in BISKid worden aangemaakt:
  Betalingsopdracht crediteurenadministratie
  Mutatieoverzicht salarisadministratie
  Mutatieformulier P&O
  NAW alle medewerkers
  Overzicht bijdragen

Overzichten en lijsten kunnen naar MS Excel worden geëxporteerd zodat u gegevens voor andere doeleinden kunt gebruiken.

© 2012 GrapefruIT
: Deze schermafbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd en geregistreerd bij de Merkplaats in Amsterdam.